Poznajmy się

Zajmujemy się wykonywaniem usługi odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów wynikającej z Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Rozwiązujemy Problemy

Zlecając nam wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych – olejów przepracowanych – w Twoim imieniu rozwiążemy problem

Nowoczesne instalacje i technologie

Nasza grupa dysponuje zespołem nowoczesnych instalacji do regeneracji olejów przepracowanych, a stosowany proces regeneracji reprezentuje najwyższą technikę i technologię

Uznany w kraju recykler

Jesteśmy uznanym w kraju recyklerem posiadającymi wymagane zezwolenia na prowadzenie zbiórki i recyklingu olejów przepracowanych

Podpisz umowę

Nasze zadania jak również zakres odpowiedzialności określają zawierane z zainteresowanymi Klientami umowy

Prowadzimy ewidencję oraz składamy sprawozdania określone w art. 10,11 i 15 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w imieniu własnym oraz Przedsiębiorcy

Udostępniamy niezbędną informację o naszych partnerach realizujących zbiórkę i zagospodarowanie olejów przepracowanych oraz innych odpadów

Po zakończeniu obowiązywania umowy przekazujemy informację o osiągniętym wskaźniku odzysku i recyklingu

Zapewniamy informację prawną z zakresu zbiórki i przemysłowego wykorzystania olejów przepracowanych

Ekspresowo

Kompleksowo

Odpowiedzialnie

Posiadamy własną nowoczesną instalacje do regeneracji olejów

Warto Wiedzieć

Wesołych Świąt!

Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych, dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie oraz optymizmu i wiosennej energii!
Menu