PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą EKO TRADE Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, III piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 8.00 – 14.00.

utworzone: 14.09.2020r

Menu