Sprawdź jakie odpady odbieramy

Zajmujemy się odbiorem i utylizacją wszystkich bezpiecznych oraz niebezpiecznych odpadów.

Odbierzemy od Ciebie:

 • sprzęt elektryczny, elektroniczny, AGD, i urządzenia chłodnicze
 • odpady z warsztatów samochodowych
 • olej i odpady ropopochodne
 • akumulatory, baterie
 • złom stalowy i kolorowy
 • tworzywa sztuczne
 • inne odpady na zlecenie wytwarzającego
 • odpady produkcyjne
 • odpady przemysłowe w tym niebezpieczne
 • chłodziwa i emulsje wodne
 • szlamy pofiltracyjne i podestylacyjne
 • pozostałości farb i lakierów, emulsji
 • odpady budowlane w tym azbest
 • produkty wycofane z rynku

Ekspresowo

Kompleksowo

Odpowiedzialnie

Menu