Bezpłatna wycena usługi

przejęcia obowiązków odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów – oleje, preparaty smarowe

Oferta dla importerów olejów smarowych

Oferta dla producentów i przedsiębiorstw wprowadzających oleje na rynek krajowy

Rozwiązujemy Problemy

Zlecając nam wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych – olejów przepracowanych – w Twoim imieniu rozwiążemy problem

Nowoczesne instalacje i technologie

Nasza grupa dysponuje zespołem nowoczesnych instalacji do regeneracji olejów przepracowanych, a stosowany proces regeneracji reprezentuje najwyższą technikę i technologię

Uznany w kraju recykler

Jesteśmy uznanym w kraju recyklerem posiadającymi wymagane zezwolenia na prowadzenie zbiórki i recyklingu olejów przepracowanych

Podpisz umowę

Nasze zadania jak również zakres odpowiedzialności określają zawierane z zainteresowanymi Klientami umowy

Menu