W naszej ofercie posiadamy

Flotę samochodów do transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w tym samochodów typu:

Cysterny specjalistyczne ADR (o pojemności 8m3, 10m3, 12m3, 15m3, 32m3)

Samochody z rampami samozaładowczymi

Samochody z zabudową hakową do przewozu kontenerów (8-37m)

Pojazdy specjalistyczne wyposażone w mobilne pompy

Menu