EKO TRADE Organizacja Odzysku S.A.

Władze spółki:
Zarząd Spółki: Barbara Jewiarz – Penar – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza: Marek Penar, Paweł Szergowicz, Tomasz Zajdel

Menu